Deze database bevat het deel van de collectie van het Verzetsmuseum Friesland dat overgedragen is aan Tresoar.
Het materiaal omvat kranten, tijdschriften, pamfletten en strooibiljetten.

Op illegale-pers.tresoar.nl treft u een overzicht aan van uitsluitend de illegale uitgaven (met van 2 titels gescande exemplaren).

Klik op de titel om in dit scherm een volledig overzicht van de gegevens (ook voor het aanvragen) van een document te krijgen.

Met "Zoek!" wordt er op de ingevulde waarde gezocht in de velden "Titel" en "Omschrijving" en in de beide categorieën.

Wilt u één of meerdere stukken raadplegen, maakt u dan een afspraak met Otto Kuipers, Ids de Jong of Lysbert Bonnema (058-7890789).